Next page Prev page English
 • Vi dokumenterar: Det tjänar våra kunder på

  Att hålla en hög kvalitet på dokumentation
  och teknikinformation är lönsamt!

  Vi hjälper företag i en mängd olika branscher att spara pengar genom bättre intern- och extern dokumentation samt teknikinformation.

  Att hålla en hög kvalitet på dokumentation och teknikinformation är lönsamt!

  Att hålla en hög kvalitet på
  dokumentation och
  teknikinformation är lönsamt!

  Välkommen till Dokumentera! Vi är ett ambitiöst konsultbolag med dokumentation och teknikinformation som specialitet. Vi arbetar som tekniska skribenter och teknikinformatörer med erfarenhet från många olika branscher och verksamheter.

  Vår målsättning är att hjälpa våra kunder med kvalitativ teknisk information för både internt och externt bruk. Vi skapar även fungerande rutiner och processer för dokumentproduktion enligt våra kunders behov och önskemål.

  Ditt namn

  Din e-postadress

  Ditt telefonnummer

  Ditt meddelande

  Kontakta oss!

  Vi på Dokumentera kan hjälpa er med teknisk dokumentation.

  Vill du ha vårt White paper?

  Klicka för så mailar vi vårt White paper om dokumentation.

  Alternativa kontaktmöjligheter

  Vill du istället ringa eller e-posta en person direkt?

  Kontaktpersoner

 • Vi dokumenterar: Telekom

  Från testdokumentation till manualer

  Oavsett det gäller dokumentation av applikationer, processdokumentation eller manualer och instruktioner så har Dokumentera en gedigen erfarenhet av dokumentation åt telekomindustrin.

  Från testdokumentation till manualer

  Dokumentera har erfarna och duktiga konsulter inom dokumentation och
  teknikinformation

  Dokumentera startade sin verksamhet år 2007 och har fler än 120 nöjda kunder. Vi har en bred och djup erfarenhet av dokumentation och teknisk information. Våra konsulter har akademisk-teknisk bakgrund och är erfarna och duktiga tekniska skribenter. Oavsett om vi hanterar delar av processen så är ert företags kvalitet och ökade kundnytta alltid i fokus.

  Vårt fokus är att hjälpa våra kunder öka sin lönsamhet med kvalitativ teknikinformation och dokumentation för både internt och externt bruk. Vi strävar ständigt efter att göra produktionsprocessen för teknikinformation snabbare, enklare och mer kostnadseffektiv.

  • Med extern dokumentation förmedlas en tydlig bild av företagets produkter och tjänster till omvärlden
  • Med intern dokumentation förmedlas relevant och uppdaterad information till företagets medarbetare, vilket gynnar företaget genom effektivare rutiner och högre produktivitet

  Dokumentera hanterar teknikinformationen under hela dess livslängd:

  • Informationen får struktur och innehåll
  • Den underhålls löpande
  • Den omvandlas eller ersätts, vid behov, med ny information

  Oavsett om vi hanterar delar av, eller hela, processen så är ert företags kvalitet och ökade kundnytta alltid i fokus.

  Ditt namn

  Din e-postadress

  Ditt telefonnummer

  Ditt meddelande

  Kontakta oss!

  Vi på Dokumentera kan hjälpa er med teknisk dokumentation.

  Vill du ha vårt White paper?

  Klicka för så mailar vi vårt White paper om dokumentation.

  Alternativa kontaktmöjligheter

  Vill du istället ringa eller e-posta en person direkt?

  Kontaktpersoner

 • Vi dokumenterar: Bank- & Finanssektorn

  Systemdokumentation

  Även om vi gör mycket extern dokumentation, som till exempel användarmanualer, så handlar många uppdrag om intern dokumentation. Ett exempel är systemdokumentation åt företag i bank- & finanssektorn.

  Systemdokumentation

  Dokumentera erbjuder tjänster inom dokumentation, teknikinformation och informationshantering.

  Våra konsulter har en gedigen akademisk / teknisk / språklig bakgrund.  Vi är ingenjörer, systemvetare och journalister med erfarenhet som skribenter.  I vårt team finns även språkvetare som kan kombinera språk & teknik med stilistisk känsla. Vi har helt enkelt en bred erfarenhet av olika typer av teknisk dokumentation, olika tekniska miljöer, system och verktyg. Men framför allt: Vi älskar att dokumentera!

  Dokumentera hjälper gärna till med att producera dokumentation både för externt och internt bruk. Se några exempel nedan.

  Extern dokumentation:

  • Produkt- och tjänstebeskrivningar
  • Användardokumentation
  • Manualer / instruktioner
  • Produktinformation
  • Online-hjälp
  • Webbinformation
  • Service- / underhållsdokumentation

  Intern dokumentation

  • System- / Applikationsdokumentation
  • Driftinformation
  • Förvaltningsdokumentation
  • Testdokumentation
  • Process- / rutinbeskrivningar
  • Verksamhetsbeskrivning
  • Kravspecifikationer / kravdokument
  • Intranät / Wiki / Sharepoint
  • Tekniska översättningar

  Övriga tjänster

  • Informationsstrukturering
  • Dokumentationsförvaltning
  • Förstudier / rådgivning / analys / utredning
  • Migrering av information och dokumentation
  • Utbildning
  • Projektledning
  • Informationsanalyser

  Att hålla en hög kvalitet på sin informationshantering är lönsamt och
  bra dokumentation skapar bättre resultat!

   

  • stock-photo-factory-control-room-31182244

   Outsourcing av dokumentationsproduktion

   Dokumentera hade nöjet att bli tillfrågad om att ta över det operativa ansvaret för dokumentationsavdelningen på en av Sveriges största industrier.

   • Kundens nya system inkluderade såväl verktyg, som styr- och övervakningsenheter.
   • Målgruppsanalyser utfördes för att få en bild av vilka som skulle använda sig av produkterna samt hur och när de skulle göra det. Analyserna ledde till att programvara, styrenheter och dokumentation anpassades till utvalda användarprofiler.
   • Dokumentationen bestod av CMS-baserad produkt- och användardokumentation som producerades för publicering på webb, DVD och i tryckt form.
  • stock-photo-male-hands-typing-on-a-keyboard-61801843

   Utredning – System för dokumenthantering

   För kunds räkning utförde Dokumentera en större utredning inför införandet av ett nytt dokumenthanteringssystem, inklusive skribentmiljö och webbpublicering. Stor vikt lades vid att få en heltäckande bild av tillgängliga lösningar på marknaden. Utredningen omfattade ett hundratal olika leverantörer varav cirka 15 leverantörer valdes ut. Av de fem leverantörer som kunden slutligen förhandlade med valdes en SaaS-lösning (Software as a Service).

  • stock-photo-business-people-at-the-negotiating-table-in-the-office-82390135

   System- och driftdokumentation

   Dokumentera producerade för en kund system- och driftdokumentation i en Wiki (Microsoft Sharepoint 2007). Dokumentationen omfattade områden som var relevanta för utveckling, test, teknik och drift. För verksamhetens olika affärsområden dokumenterades även affärs- och ekonomiprocesser (i Microsoft Visio) för publicering på Intranät i form av flödesscheman.

  • stock-photo-black-servers-and-hardwares-in-an-internet-data-center-76449694

   Systemdokumentation

   Dokumentera fick möjlighet att hjälpa en kund med framtagande av dokumentation för förvaltning av IT-system. Uppdraget bestod dels av att tillsammans med ansvariga förvaltare definiera viktiga områden som behövde beskrivas för att säkerställa en säker och stabil förvaltning, och dels av att se över hur väl systemet uppfyllde kundens gällande IT-policy. Allt sammanställdes i en mall som sedan skulle användas för avdelningens samtliga system.

  • stock-photo-close-up-of-cnc-machine-at-work-94373530

   Produktinformation

   Dokumentera fick i uppdrag att ta fram produktinformation för ett stort tekniskt handelsbolag inom installationsprodukter, verktyg och maskiner. Utifrån material på engelska och tyska togs svensk produktinformation fram i en ny mall/design för en av deras produkter.

  Ditt namn

  Din e-postadress

  Ditt telefonnummer

  Ditt meddelande

  Kontakta oss!

  Vi på Dokumentera kan hjälpa er med teknisk dokumentation.

  Vill du ha vårt White paper?

  Klicka för så mailar vi vårt White paper om dokumentation.

  Alternativa kontaktmöjligheter

  Vill du istället ringa eller e-posta en person direkt?

  Kontaktpersoner

 • Vi dokumenterar: Medicinteknik

  Ingen felmarginal

  Inom medicinteknik finns inte utrymme för att saker går fel på grund av otillräcklig eller felaktig teknisk information. Dokumentera hjälper sedan länge en rad bolag inom medicinteknik att leva upp till de höga kraven.

  Ingen felmarginal

  Dokumentation, teknikinformation och
  informationshantering – vår specialitet!

  Vi är helt övertygade om att dokumentation är det smörjmedel som får en verksamhet att lyfta, ett resultat att förbättras och kunderna att bli nöjdare. Våra kunder uppskattar oss för att vi har dokumentation som specialitet och för att vi tycker det är kul!

  Våra kunder finns i följande branscher:

  • Telekommunikation
  • Bank och finans
  • Försäkring
  • Läkemedel och medicinteknik
  • Verkstadsindustri
  • IT och säkerhet
  • Byggindustri och entreprenad
  • Programvaror/utveckling
  • Myndigheter

  Se nedan några exempel på uppdrag som Dokumentera har utfört.

  • stock-photo-factory-control-room-31182244

   Outsourcing av dokumentationsproduktion

   Dokumentera hade nöjet att bli tillfrågad om att ta över det operativa ansvaret för dokumentationsavdelningen på en av Sveriges största industrier.

   • Kundens nya system inkluderade såväl verktyg, som styr- och övervakningsenheter.
   • Målgruppsanalyser utfördes för att få en bild av vilka som skulle använda sig av produkterna samt hur och när de skulle göra det. Analyserna ledde till att programvara, styrenheter och dokumentation anpassades till utvalda användarprofiler.
   • Dokumentationen bestod av CMS-baserad produkt- och användardokumentation som producerades för publicering på webb, DVD och i tryckt form.
  • stock-photo-male-hands-typing-on-a-keyboard-61801843

   Utredning – System för dokumenthantering

   För kunds räkning utförde Dokumentera en större utredning inför införandet av ett nytt dokumenthanteringssystem, inklusive skribentmiljö och webbpublicering. Stor vikt lades vid att få en heltäckande bild av tillgängliga lösningar på marknaden. Utredningen omfattade ett hundratal olika leverantörer varav cirka 15 leverantörer valdes ut. Av de fem leverantörer som kunden slutligen förhandlade med valdes en SaaS-lösning (Software as a Service).

  • stock-photo-business-people-at-the-negotiating-table-in-the-office-82390135

   System- och driftdokumentation

   Dokumentera producerade för en kund system- och driftdokumentation i en Wiki (Microsoft Sharepoint 2007). Dokumentationen omfattade områden som var relevanta för utveckling, test, teknik och drift. För verksamhetens olika affärsområden dokumenterades även affärs- och ekonomiprocesser (i Microsoft Visio) för publicering på Intranät i form av flödesscheman.

  • stock-photo-black-servers-and-hardwares-in-an-internet-data-center-76449694

   Systemdokumentation

   Dokumentera fick möjlighet att hjälpa en kund med framtagande av dokumentation för förvaltning av IT-system. Uppdraget bestod dels av att tillsammans med ansvariga förvaltare definiera viktiga områden som behövde beskrivas för att säkerställa en säker och stabil förvaltning, och dels av att se över hur väl systemet uppfyllde kundens gällande IT-policy. Allt sammanställdes i en mall som sedan skulle användas för avdelningens samtliga system.

  • stock-photo-close-up-of-cnc-machine-at-work-94373530

   Produktinformation

   Dokumentera fick i uppdrag att ta fram produktinformation för ett stort tekniskt handelsbolag inom installationsprodukter, verktyg och maskiner. Utifrån material på engelska och tyska togs svensk produktinformation fram i en ny mall/design för en av deras produkter.

  Ditt namn

  Din e-postadress

  Ditt telefonnummer

  Ditt meddelande

  Kontakta oss!

  Vi på Dokumentera kan hjälpa er med teknisk dokumentation.

  Vill du ha vårt White paper?

  Klicka för så mailar vi vårt White paper om dokumentation.

  Alternativa kontaktmöjligheter

  Vill du istället ringa eller e-posta en person direkt?

  Kontaktpersoner

 • Vi dokumenterar: infrastruktur

  De riktigt stora projekten

  Ju större projekt desto större behov av ordentlig dokumentation. Projekt inom infrastruktur är ofta av det större slaget. Dokumentera har gedigen erfarenhet av att bistå sådana med noggrann teknisk dokumentation.

  De riktigt stora projekten

  Vill du jobba med dokumentation, teknikinformation och
  informationshantering?

  Har du akademisk-teknisk bakgrund och tycker det är kul att skriva och jobba med dokumentation? Om du är intresserad av att arbeta med oss är du välkommen att kontakta Henrik Rehmberg 0709-727 337 eller Per Grahn-Möller 0701-474 700 alternativt skicka en ansökan till nyttjobb@dokumentera.se.

  Vi är ett positivt gäng och vi tror att du kommer trivas hos oss!

  Välkommen!

   

  Ditt namn

  Din e-postadress

  Ditt telefonnummer

  Ditt meddelande

  Kontakta oss!

  Vi på Dokumentera kan hjälpa er med teknisk dokumentation.

  Frukostmöte om dokumentation?

  Vill ni ha ett frukostmöte om teknisk dokumentation på ert företag? Klicka för i boxen så ordnar vi det.

  Alternativa kontaktmöjligheter

  Vill du istället ringa eller e-posta en person direkt?

  Kontaktpersoner

 • Vi dokumenterar: myndigheter

  Transparens kräver ordning och reda

  Myndigheter har stora krav på sig när det kommer till att kunna registrera och redovisa information på ett tillförlitligt sätt. Dokumentera hjälper dom med båda.

  Transparens kräver ordning och reda

   

  Kontakta någon av oss på Dokumentera.
  Vi kan teknisk dokumentation.

  Välkommen att kontakta oss på Dokumentera.

  Dokumentera
  Stora Nygatan 5
  111 27 Stockholm
  info@dokumentera.se
  08-55 60 17 00

  Ditt namn

  Din e-postadress

  Ditt telefonnummer

  Ditt meddelande

  Kontakta oss!

  Vi på Dokumentera kan hjälpa er med teknisk dokumentation.

  Vill du ha vårt White paper?

  Klicka för så mailar vi vårt White paper om dokumentation.

  Alternativa kontaktmöjligheter

  Vill du istället ringa eller e-posta en person direkt?

  Kontaktpersoner